JAK NA SPRÁVNÝ NÁVRH DĚTSKÉHO POKOJE

Po delší odmlce opět navrhujeme. Tentokrát budeme proměňovat dětský pokoj šestiletého školáka. Bude to proměna vskutku veliká.

Zastáváme názor, že každý prostor (ať už v domě, bytě, či na veřejném místě) by měl být nejen krásný, ale měl by být také plně funkční a odpovídat svému účelu. Měli bychom se v něm zkrátka cítit dobře po všech stránkách a za každé situace. Každému návrhu by tedy měla předcházet důkladná úvaha nad jeho koncepcí.

Téma této proměny proto otevíráme několika tipy, jak návrh dětského pokoje uchopit, aby splňoval veškeré nároky a požadavky našich/vašich ratolestí.

O sepsání těchto principů jsme poprosily interiérovou designérku Hanu Matějkovou (http://interierovy-design.cz), jejíž realizace nás hodně oslovují. Hana je nejen interiérová designérka, ale také maminka, díky čemuž mají tyto tipy jak profesní úhel pohledu, tak také přidanou hodnotu osobní zkušenosti. Hančiny tipy jsou proloženy ukázkou jedné z jejich realizací dětského pokoje dvou sourozenců. (foto: mama-live.cz)

1) dispozice – dítko musí spát v pohodlném a uzavřeném koutě, ne pod oknem ani v průchodu mezi dveřma a oknem. To bývá často oříšek v malých pokojích, ale dá se to vyřešit

2) řešení více dětí v pokojíčku – rovnocenný prostor pro každé dítě, umírněné barvy, rozdílné pohlaví = unisex

3) zónování – vyčlenění prostoru k různým účelům, vhodné je použití „schovávaček“ nebo předělit místnost pomocí závěsů a záclonek

4) myslete ve 3D – využijte prostor i do výšky – vložená patra, patrové postele, schovávačky, zavěšené skříňky – vše nemusí stát na zemi

5) osvětlení – nepodceňovat, zvolit více zdrojů umělého osvětlení, hodně intenzivní i doplňkové. V 99% bývá špatně! Myslet na přirozené osvětlení pracovního stolu, pracovní plocha co nejblíže k oknu.

6) mluvte s  dětmi – dítko od 4 let má svůj názor a mělo by se při tvorbě pokojíčku podílet na jeho návrhu, aby se mu tam v budoucnu líbilo

7) pozor na rychle se měnící požadavky na místnost – 0-3, 3-6, 6-12, 12-18, dospělost. Pokojíček se za 25 let 5x změní. Proto drahé a vestavěné věci dělat univerzální a barvu doladit dekoracemi a předměty, u kterých se očekává rychlá obměna

8) dekorace – dekorace z designových obchodů jsou sice krásné, ale dítko bude nejšťastnější, pokud si bude moci vyzdobit pokojíček samo; dejte mu prostor alespoň v jedné části jeho místnosti na to, aby si mohlo vystavit výkresy z výtvarky a mističky z keramiky

9) podlahová krytina by měla být příjemná pro pobyt na zemi – takže buď „tvrdá“ podlaha doplněná kusovým kobercem, nebo celoplošný koberec – vlas tak akorát, aby se nedřely kolínka a aby do chlupů nezapadávalo lego

10) dostatek úložných prostorů – mysleme na to, že s věkem dětí bude věcí spíše přibývat

11) originalita a kreativita – tím, že dítěti pořídíte pěkný prostor, investujete do jeho budoucnosti tím, že přispíváte k jeho estetickému vnímání, podporujete jeho originalitu a kreativitu.  A to se vyplatí!